Овог нэр: Д.Лүндээжанцан
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 136 612 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 41 789 100.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 2
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 780 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,LEXUSRX400- 1
Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-22
Нийт дүн: 33 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 8 012 400.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 152 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 72 387 300.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд