Овог нэр: Д.Зоригт
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Эрчим хүчний сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 1 304 040 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 268 969 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 1 658 960 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: BMW,740- 1
Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1926 м2-1
Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 750 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 158 200 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: АСУ ХХК, Эрдэнэжас ХХК, Д.Ганбаатар, Одод ХХК
Нийт дүн: 9 467 650 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 4 250 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд