Овог нэр: Д.Хаянхярваа
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг



Орлого

Өөрийн орлого: 139 125 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 9 613 390.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 373 542 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Volkswagen,Tiguan- 1, Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 215 630 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 84 012 900.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: -
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Таван богд финанс ХХК
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 168 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд