Овог нэр: Л.Гантөмөр
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 24 000 200.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 76 344 300.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 4
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 313 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Hyundai,Sonata V- 1,Nissan,Teana- 1
Нийт дүн: 60 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-10, Адуу-130
Нийт дүн: 68 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.4 га-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 8 348 380.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд