Овог нэр: Д.Ганбат
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 53 785 200.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 126 750 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 6
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 1 800 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1, Nissan,X-Trail- 1, Volkswagen, - 1
Нийт дүн: 135 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хурдан удмын адуу-23, Адуу-152, Хонь-350, Ямаа-250, Зөгий /бүл/-50
Нийт дүн: 544 550 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 182 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 1 150 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 380 969 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Эрх-1
Эзэмшигчийн нэр: Д.Ганбат

Холбоотой нийтлэлүүд