Овог нэр: С.Ганбаатар
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 22 720 400.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 24 920 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 129 608 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Rav 4- 1
Нийт дүн: 17 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-36, Хурдан удмын адуу-3, Үхэр-52
Нийт дүн: 43 184 800.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 3 500 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 27 656 700.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: ХАС банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 41 720 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд