Овог нэр: С.Эрдэнэ
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг



Орлого

Өөрийн орлого: 22 758 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 198 300 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 396 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Crown-1, Toyota,Land Cruiser 200-1, Hyundai-1
Нийт дүн: 213 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-25
Нийт дүн: 6 530 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1325 м2-1, Эзэмших, 474 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 1 364 190.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд