Овог нэр: Д.Эрдэнэбат
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Аж үйлдвэрийн сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 285 312 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 69 760 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 916 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 118 952 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Хонь-402, Адуу-2, Үхэр-56, Ямаа- 76
Нийт дүн: 118 500 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 1.5 га-1, Эзэмших, 1.6 га-1, Эзэмших, 2.6 га-1
Нийт дүн: 5 700 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 69 586 700.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд