Овог нэр: Д.Эрдэнэбат
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Аж үйлдвэрийн сайд
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 144 570 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 3 036 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 916 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 2
Нийт дүн: 222 626 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Ямаа-95, Хонь-410, Үхэр-53, Адуу-2
Нийт дүн: 96 100 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 5 700 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 48 274 200.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд