Овог нэр: М.Энхболд
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын дэд дарга
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 91 138 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 117 987 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 108 600 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1
Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-300, Хурдан удмын адуу-60
Нийт дүн: 900 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 288 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 290 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 483 230 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд