Овог нэр: Ц.Даваасүрэн
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 240 093 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 75 500 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 2
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 371 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Suzuki- 1
Нийт дүн: 26 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Ямаа-35, Хонь-80, Адуу-93, Тэмээ-1
Нийт дүн: 61 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 23 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 10 245 300.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 10 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд