Овог нэр: С.Бямбацогт
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 4 064 310 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 105 938 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 4
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 1 827 700 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: BMW, - 1,Toyota,Tundra- 1
Нийт дүн: 110 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-18
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 216м2-1, Эзэмших, 400м2-1, Эзэмших, 500м2-1, Өмчлөх, 227.45м2-1, Өмчлөх, 335.75м2-1, Өмчлөх, 372.3м2- 1
Нийт дүн: 200 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 241 700 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 2 350 150 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Я.Ган-эрдэнэ, Т.Жаргалсайхан, Марс-Од
Нийт дүн: 210 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд