Овог нэр: Б.Болор
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Сангийн сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 83 897 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 46 900 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 233 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Land Cruiser 200- 1,Chevrolet,Avalange-pick up- 1
Нийт дүн: 154 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-28
Нийт дүн: 28 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 689м2-1
Нийт дүн: 2 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 54 292 100.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 12 300 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд