Овог нэр: Ц.Баярсайхан
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 23 894 600.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 27 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 877 500 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Volkswagen,Tiguan-1
Нийт дүн: 55 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Тэмээ-1, Үхэр-2
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 3 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 133 839 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд