Овог нэр: Ч.Улаан
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 34 736 600.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 81 731 600.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 1 445 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Nissan,Patrol-1, Mercedes Benz,GLK300-1
Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-8, Хонь-150, Тахиа-10, Адуу- 210
Нийт дүн: 220 100 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.07 га-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 2 064 040.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 130 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд