Овог нэр: Ч.Улаан
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 36 072 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 30 000 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 4
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 1 445 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,GLK300- 1,Nissan,Patrol- 1
Нийт дүн: 120 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-225, Үхэр-11, Хонь-205, Тахиа-15
Нийт дүн: 242 525 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 3 068 410.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Төрийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 130 000 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд