Овог нэр: З.Баянсэлэнгэ
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 23 188 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 7 860 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 2
Нийт дүн: 240 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,RX 330-1, Toyota,Prius- 1
Нийт дүн: 70 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-18, Адуу-35, Хонь-180
Нийт дүн: 64 700 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Өмчлөх, 0.67 га-1, Өмчлөх, 700 м2-1
Нийт дүн: 55 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 26 500 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 0.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Т.Эрдэнэбулган, Т.Түвшинбаяр, Д.Эрдэнэбаяр
Нийт дүн: 11 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Худалдаа хөгжлийн банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 108 500 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд