Овог нэр: Ж.Батсуурь
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 89 465 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 15 463 500.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 130 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus, 570- 1
Нийт дүн: 160 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-6
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2- 1
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 41 715 400.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Г.Халиун , Ж.Баттулга, Ж.Батбаяр
Нийт дүн: 80 500 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд