Овог нэр: Г.Батхүү
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 5 785 240 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 0.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 3 899 210 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,570- 1
Нийт дүн: 57 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-98, Адуу-481
Нийт дүн: 532 670 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 35.000 м2-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 600 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 5 222 610.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Б.Цэвээнпүрэв, Шунхлай Групп ХХК
Нийт дүн: 4 293 480 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-7
Эзэмшигчийн нэр: Г.Батхүү

Холбоотой нийтлэлүүд