Овог нэр: Б.Бат-Эрдэнэ
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 29 663 800.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 20 143 200.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 650 100 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,470-1, Suzuki,Jimny-1
Нийт дүн: 102 800 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-450, Үхэр-60, Хурдан удмын адуу- 20, Ямаа-315, Хонь-3200
Нийт дүн: 640 050 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 100 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 21 051 500.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд