Овог нэр: Сү.Батболд
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 2 975 480 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 275 446 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 3
Нийт дүн: 1 868 190 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,GL500- 1
Нийт дүн: 76 565 500.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 700 м2-2
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 1 224 680 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Алтай Холдинг ХХК, Скай Трейдинг ХХК, Алтай Кашмир ХХК
Нийт дүн: 3 931 560 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Голомт банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 26 380 500.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд