Овог нэр: Сү.Батболд
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 236 232 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 284 134 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 3
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 1 868 190 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz,GL500- 1
Нийт дүн: 76 565 500.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 1 425 830 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Алтай Кашмир ХХК, Алтай Холдинг ХХК
Нийт дүн: 3 611 090 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Голомт банк-байгууллагын банкны газар
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 27 470 600.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд