Овог нэр: А.Бакей
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 64 887 100.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 47 979 400.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 158 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Kluger- 1
Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-2, Хонь-30
Нийт дүн: 5 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 3500 м2-1, Эзэмших, 700 м2- 1, Өмчлөх, 0.28 га-1, Ашиглах, 0.07 га-1
Нийт дүн: 20 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 126 643 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл: Патент-2
Эзэмшигчийн нэр: А.Бакей

Холбоотой нийтлэлүүд

Байр байсан байгаагүй суманд улс төржилт жалга довны үзлээр явж байгаа