Овог нэр: О.Баасанхүү
Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
× Энэхүү хамаарлыг АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 33 353 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 15 600 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 1
Үйлдвэр үйлчилгээний: 1
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 395 000 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Toyota,Crown- 1
Нийт дүн: 33 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Үхэр-100
Нийт дүн: 70 000 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: 0
Нийт дүн: 80 000 000.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 70 284 500.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Э.Номинбат, О.Нэмэхханд, Э.Номинцацрал
Нийт дүн: 152 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд