Овог нэр: Р.Жигжид
Албан тушаал: Уул уурхайн сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 30 506 900.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 21 600 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 0
Бусад тоогоор: 1
Нийт дүн: 535 050 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Mercedes Benz, C200- 1
Нийт дүн: 10 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ: Адуу-15, Үхэр-30, Ямаа-100, Нохой-2
Нийт дүн: 83 400 000.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ: Эзэмших, 0.8 га-1
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 50 000 000.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 33 900 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр: Капитал банк
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 49 935 000.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд