Овог нэр: Г.Байгалмаа
Албан тушаал: Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгХолбоотой нийтлэлүүд