Овог нэр: С.Пүрэв
Албан тушаал: Гааль, татварын ерөнхий газрын дарга
× Энэхүү хамаарлыг 2015 онд АТГ-т өгсөн ХОМ-ыг үндэслэсэн болно.

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгОрлого

Өөрийн орлого: 225 382 000.00 MNT
Гэр бүлийн орлого: 170 400 000.00 MNT

Орон сууц барилга байгууламж

Орон сууц: 2
Үйлдвэр үйлчилгээний: 15
Бусад тоогоор: 0
Нийт дүн: 5 440 720 000.00 MNT

Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн тоо: Lexus,570-1
Нийт дүн: 140 000 000.00 MNT

Мал аж ахуй

Төрөл тоо хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Газар

Зориулалт төрөл хэмжээ:
Нийт дүн: 0.00 MNT

Үнэт эдлэл, урлаг түүхийн үнэт зүйл

Нийт дүн: 0.00 MNT

Хадгаламж бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл

Дансны үлдэгдэл: 910 172 000.00 MNT

Авлага

Хувь хүн хуулийн этгээдийн нэр: Хархорин ХК
Нийт дүн: 1 300 000 000.00 MNT

Зээл

Зээлдэгчийн нэр:
Анх авсан зээлийн хэмжээ: 0.00 MNT

Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл

Эрх патент тусгаа зөвшөөрлийн төрөл:
Эзэмшигчийн нэр:

Холбоотой нийтлэлүүд