Регистрийн дугаар: 8488908

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 161300

Намын дарга:

Монгол Ардын нам (МАН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006.07.10,2010.11.12

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо: 1921.03.01

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай: 1.Монгол Ардын хувьсгалт намын дүрэм /УДШ-ийн 1990.05.16.01 тогтоолоор бүртгэсэн/ 2.МАХН-ын XXI их хурлаас баталсан дүрэм /1992.03.25.04-ийн өдрйин УДШ-ийн тогтоол бүртгэсэн/ 3.1992.11.30.127 МАХН-ын нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрэм бүртгүүлэх /1992.12.04.13 тогтоолоор бүртгэсэн/ 1997.03.16. МАХН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 1997.04.01.01 УДШ-ийн тогтоолоор бүртгэсэн/ 2001.03.02.11 дүгээр тогтоолоор МАХН-ын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2001.11.30.03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.30.04-р тогтоолоор МАХН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2005.04.27.07-р тогтоол бүртгэсэн/ 2005.06.18-ны өдөр МАХН-ны дүрэмийг бүхэлд нь шинэчлэн найруулсныг баталсан /УДШ-ийн 2005.11.29.11-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.12.13-ны 10 дугаар МАХН-ын бага хурлын тогтоолоор дүрмийн зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2006.01.12.01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2007.10.25.10-р МАХН-ын XXV их хурлын тогтоолоор МАХН-ын дүрэм баталсан /УДШ-инй 2007.11.16.07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2010.11.05-ын өдрийн 06-р тогтоолоор МАХН-ын XXVI Их хурлын тогтоолоор намын нэрийг өөрчлөх тухай, 2010.11.05-ны өдрийн 13-р тогтоолоор дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2010.11.12.02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Монгол Ардын Намын Бага хурлын 2014.11.29-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай /УДШ-ийн 2014.12.26-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо: Улсын Дээд шүүхийн 1990 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг: Монгол Ардын Намын төв байр Тусгаар тогтнолын ордон УБ

Утас: 1800-1921

Факс: 976 7744-4158

Email: contact@nam.mn

Вэб сайт: www.nam.mn

Электрон шуудан: contact@nam.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2006.07.10,2010.11.12

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
565,000.00 288,000.00 2,377,700.00 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
1,227,060.00 2,485,100.00 270,723.00 263,647.00 39,968.7 293,727.00 453,826.00 34,618.8 0.00

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
3,230,700.00 5,068,670.00 -1,837,970.00