Регистрийн дугаар: 0

Бүртгэлийн дугаар: 0

Гишүүдийн тоо: 1069

Намын дарга:

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нам (МЭҮН)

Анх байгуулагдсан огноо:

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо: 2003.12.16

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай: МЭҮНН-ын анхдугаар их хурлын 2003.12.16-ны өдрийн 01-р тогтоолоор намын дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2004.04.12-ны өдрийн 03-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо: 2004 оны 04 дүгээр сарын 12-ны дөрийн 03 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж, Шувуун саарал УҮГ-ын Б корпус 3 давхар

Утас: 11-324877

Факс:

Email:

Вэб сайт:

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо