Регистрийн дугаар: 8489009

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 3000

Намын дарга:

Монголын Социал Демократ Нам (МСДН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006-07-10

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2004.12.19

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

МСДН-ын зохион байгуулалтын хурлын 2004.12.19.-ний 01-р тогтоолоор дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МСЛН-ын Анхдугаар Их хурлын №6 тогтоолоор намын дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2008.05.01-ний өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 2005 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 5-р байрын 12 тоот

Утас: 99114273,91177272

Факс: 11-323828

Email: secretariat@msdp.mn

Вэб сайт: www.facebook.com/pages/Монголын-Социал-Демократ-Нам/193602657371242

Электрон шуудан: secretariat@msdp.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2006-07-10

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
127,633.00 120,505.00 43,095.00 0.00 10,917.7

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
132,311.00 40,861.00 6,800.00 47,237.8 3,038.5 1,586.1 43,670.00 7,420.00 15,286.6

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
302,151.00 298,211.00 3,939.6