Регистрийн дугаар: 8489017

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 11859

Намын дарга:

Ард Түмний нам (АТН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006-07-10

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо: 2005.12.11

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай: АТН-ын үүсгэн байгуулах хурлын 2005.12.11-ний 03-р тогтоолоор АТН-ын дүрмийг батлах тухай. /УДШ-ийн 2005.12.21-ний өдрийн 12-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо: УДШ-ийн 2005 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Бат-Сарай ХХК-ны Лаки төвийн 3 давхар, 301 тоот

Утас: 99114140,91144343,99681212

Факс: 11-317982

Email: info@ardtumen.mn

Вэб сайт:

Электрон шуудан: info@ardtumen.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2006-07-10