Регистрийн дугаар: 8489025

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 26000

Намын дарга:

Монгол Үндэсний Ардчилсан нам (МҮАН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006.07.10,2011.10.07

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2006.05.19

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

Үндэсний шинэ намын анхдугаар их хурлын 2006.05.19-ний 06-р тогтоолоор Үндэсний шинэ намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2006.06.12-ны өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Үндэсний Шинэ намын III хурлын 2011.09.14-ний 08-р тогтоолоор намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай, Үндэсний Шинэ намын III Их хурлын 2011.09.14-ний 12-р тогтоолоор намын нэр өөрчлөх тухай /УДШ-ийн 2011.10.07-ны өдрийн 10-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2006 оны 06 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна УДШ-ийн 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор дүрмэндээ өөрчлөлт оруулж, нэрээ өөрчилсөн болно.

Хаяг:

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу, 24/3, 04 тоот

Утас: 99116001,99118888,91929022

Факс: 11-319322

Email: info@muan.mn

Вэб сайт: http://muan.mn/

Электрон шуудан: info@muan.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2006.07.10,2011.10.07