Регистрийн дугаар: 8489033

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 1600

Намын дарга:

Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам (ЭЧХН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2007-02-09

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2006.10.09

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын Анхдугаар их хурлын 2006.10.09-ний 06-р тогтоолоор Эрх Чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2007.02.09-ний өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2007 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг:

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, Зохиолчдын эвлэлийн хорооны байр, 102 тоот

Утас: 70112256,99113439,19002999

Факс:

Email: mn_tumur@yahoo.com

Вэб сайт: www.facebook.com/pages/Эрх-Чөлөөг-Хэрэгжүүлэгч-Нам

Электрон шуудан: mn_tumur@yahoo.com

Анх байгуулагдсан огноо 2007-02-09

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
0.00 10,000.00 20,352.5 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
4,584.8 21,406.4 43.00 0.00 400.00 349.1 547.2 0.00 3,004.00

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
30,352.5 30,334.5 18.00