Регистрийн дугаар: 8489041

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 813

Намын дарга:

Иргэний Хөдөлгөөний нам (ИХН)

Анх байгуулагдсан огноо:

2007-10-24

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2007.08.17

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

Иргэний хөдөлгөөний намын үүсгэн байгуулах хурлын 2007.10.04-ний №2 тогтоолоор Иргэний хөдөлгөөний намын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2007.10.17-ны өдрийн 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2007 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, 304 тоот

Утас: 11-321900,99111403

Факс: 11-327899

Email:

Вэб сайт:

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо

2007-10-24

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
91,015.8 4,000.00 74,592.5 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
20,144.00 87,655.3 355.00 27,425.1 1,761.2 857.6 27,979.8 1,631.3 1,520.5

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
169,608.00 169,330.00 278.5