Регистрийн дугаар: 8489068

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 933

Намын дарга:

Хөгжлийн Хөтөлбөрийн нам (ХХН)

Анх байгуулагдсан огноо:

2007-12-04

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2007.10.28

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

Үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр Хөгжлийн хөтөлбөр намын 2007.10.28-ны өдрийн №2 тогтоолоор нарын дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2007.10.30-ны өдрийн 05-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2007 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо, 7-буудал дахь Ядууралтай тэмцэх Хөгжлийн хөтөлбөр сан-ын байрны 2 тоот

Утас: 96019222, 96608640

Факс:

Email:

Вэб сайт: https://www.facebook.com/Powerfulmongolia

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо

2007-12-04