Регистрийн дугаар: 8489076

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 850

Намын дарга:

Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний нам (МОНАРХН)

Анх байгуулагдсан огноо:

2008-02-01

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2008.02.01

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

МОНАРХН-ын Онц Их хурлын 2007.11.26-ны 06-р тогтоолоор МОНАРХН-ын зохион байгуулах Их хурлаас дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2008.02.01-ний 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2008 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж, 3/2 306 тоот

Утас: 210620,91999901,99825653

Факс:

Email:

Вэб сайт:

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо

2008-02-01

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
482.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
1,174.00 240.00 80.00 0.00 194.6 26.7 0.00 0.00 0.00

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
1,732.00 1,715.3 16.7