Регистрийн дугаар: 8489084

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 35000

Намын дарга:

Монгол Ардын Хувьсгалт нам (МАХН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2011-06-24

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2011-01-28

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

МАХН-ын Онц Их хурлын тогтоол 2011.01.28-ны өдрийн дугаар 28 тогтоолоор МАХН-ын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2011.06.24-ны өдрийн 07-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 2011 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, 5 байр

Утас: 99109619,99078778

Факс:

Email:

Вэб сайт:

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо 2011-06-24

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
20.00 75,415.00 740,421.00 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
170,210.00 220,934.00 46,099.8 308,640.00 2,406.2 2,761.1 16,237.6 48,481.5 0.00

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
815,856.00 815,771.00 84.9