Регистрийн дугаар: 8489092

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 2000

Намын дарга:

Хамуг Монгол Хөдөлмөрийн нам (ХМХН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2011.10.21

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2011.09.23

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

ХМХН-ын анхдугаар Их хурлын 2011.09.23-ны өдрийн 09-р тогтоолоор ХМХН-ын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2011.10.21-ний өдрийн 13-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө "Монгол хэвлэл" ХХК-ийн байранд

Утас: 50010303,99101948

Факс:

Email:

Вэб сайт:

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо 2011.10.21