Регистрийн дугаар: 8488916

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 150000

Намын дарга:

Ардчилсан нам (АН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006.07.10

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2000.12.06 МҮАН, МСДН, МШАН, МАСМН, МоАН-ууд нийлсэн, МСДН-ийн улсын бүртгэлийн дугаарт бүртгэсэн

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

2000.12.06.02 Ардчиллын төлөө намуудын нэгдэх Их хурлын тогтоолоор Ардчилсан намын үндсэн дүрмийг баталсан /УДШ-ийн 2000.12.26.07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.04.07-р Үндэсний зөвлөлдөх хорооны ээлжит бус хурлын тогтоолоор намын дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд баталсан /УДШ-ийн 2005.03.30-ны 03 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.03.31-ний өдрийн Намын II Их хурал- Үндэсний Чуулганаар ёсчлон баталсан /УДШ-ийн 2005.04.20.05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2006.03.31.04-р Ардчилсан намын Үндэсний чуулганы хурлын тогтоолоор үндсэн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай /УДШ-ийн 2006.05.02.03-р тогтоолоор бүртэгсэн/ Үндэсний зөвлөлдөх хорооны XXXIV хурлын 2011.03.09.05-р тогтоолоор үндсэн дүрэм ба журамд өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2011.04.11.04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 2000 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор "Ардчилсан нам"-ын хүсэлтээр улсын бүртгэлд бүртгэхдээ МСДН-ыг улсын бүртгэлд анх бүртгүүлсэн дугаараар тооцсон байна. /1990.05.25/

Хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Ардчилсан намын төв байр.

Утас: 1800-1206,320355

Факс: 11-318210

Email: info@demparty.mn,press@demparty.mn

Вэб сайт: www.demparty.mn

Электрон шуудан: info@demparty.mn,press@demparty.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2006.07.10

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
0.00 3,133,710.00 3,498,440.00 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
667,370.00 1,454,690.00 136,387.00 3,601,910.00 2,566.2 15,668.9 631,043.00 122,493.00 0.00

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
6,632,150.00 6,632,130.00 17.7