Регистрийн дугаар: 8489100

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 1027

Намын дарга:

Хөдөлмөрийн үндэсний нам (ХҮН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2011.12.05

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2011.11.05

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

2011.11.05-ны өдрийн ХөҮН-ын ээлжит бус их хурдаар ХөҮН-ын дүрмийг батлах тухай /УДШ-ийн 2011.12.05-ны өдрийн 14-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 2011 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг:

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 4 байр, 1 тоот

Утас: 91911466,99098268

Факс:

Email: contact@hun.mn

Вэб сайт:

Электрон шуудан: contact@hun.mn

Анх байгуулагдсан огноо 2011.12.05