Регистрийн дугаар: 8489116

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 959

Намын дарга:

Монгол Консерватив нам (МКН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2012.10.23

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2012.06.20

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

Монгол Консерватив намын Анхдугаар их хурлаар 2012 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 дугаар тогтолоор намын дүрмийг батлах тухай / УДШ-ийн 2012 оны10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2012 оны10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна.

Хаяг:

Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, 5-8 байр 107 тоот Peace Building төв

Утас: 99109310,99078596,99112826,99011255,91910889,99797

Факс:

Email:

Вэб сайт:

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо 2012.10.23