Регистрийн дугаар: 8488959

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 1503

Намын дарга:

Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам (МУНН)

Анх байгуулагдсан огноо:

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

1993.12.05 ММТНН, МХӨНН, МТТ намууд нийлсэн. 2006.06.09-ний өдөр хуралдсан МУНН-ын УТЕЗ-ийн 6-р хуралдаанаас Ү.Хүрэлбаатарыг намын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлж, намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Батболд нам төлөөлөх эрхийг эдэлнэ гэж тус намын 2006.06.13-ны өдрийн 3/2 тоот албан бичгээр мэдэгдсэн.

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

МУНН-ын анхдугаар чуулганы 1993.12.05-ны өдрийн №1 тогтоолоор /УДШ-ийн 1994.01.14.01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МУНН-ын 2005.02.23-ны 1/6 МУНН-ын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай, МУНН-ын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөлийн III хуралдааны 2005.02.18-ны 03-р тогтоолоор /УДШ-ийн 2005.04.20-ны 06-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2005.05.03-ны өдрийн МУНН-ын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөлийн IV хуралдааны 1-р тогтоолоор МУНН-ын шинэчлэн найруулсан дүрэм /УДШ-ийн 2005.04.27-ны өдрийн 08-р тогтоолоор бүртгэсэн./ МУНН-ын Улс төрийн Ерөнхий зөвлөлийн 8-р хуралдааны тогтоолоор намын дүрэмд оруулах зарим өөрчлөлтийн тухай /УДШ-ийн 2008.05.23-ны 07-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2012.03.05-ны МУНН-ын V Их хурлын №1 тогтоолоор намын даргаар Б.Батболд сонгогдсон тухай / УДШ-ийн 2012.04.06-ны 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

Улсын Дээд шүүхийн 1994 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01 дугаар тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг:

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Элчингүүдийн гудамж, "Мика" зочид буудал 3 тоот

Утас: 99710095,99191673,99114567,91910970,11-327690

Факс: 11-310133

Email: munn@magicnet.mn,munn@munn.mn

Вэб сайт: www.munn.mn,www.facebook.com/munnmn

Электрон шуудан: munn@magicnet.mn,munn@munn.mn

Анх байгуулагдсан огноо

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
0.00 130,000.00 22,250.00 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
0.00 83,029.6 6,042.5 0.00 0.00 0.00 2,566.00 0.00 60,326.9

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
152,250.00 151,965.00 285.00