Регистрийн дугаар: 0

Бүртгэлийн дугаар: 0

Гишүүдийн тоо: 863

Намын дарга:

Монгол Либерал Ардчилсан нам (МЛАН)

Анх байгуулагдсан огноо:

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо: 1998.03.05

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай: МоЛАН-ын анхдугаар Их чуулганы 2-р Бүгд хурлаар 1998.04.19-өдөр баталсан /УДШ-ийн 1998.05.21-ний 04-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо: УДШ-ийн 1998 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна

Хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Жамъян гүний гудамж-4, урд жигүүрийн өрөөнүүд

Утас: 11-319747,11-323686,11-323860

Факс: 11-319747

Email: delkhul@yahoo.com

Вэб сайт:

Электрон шуудан: delkhul@yahoo.com

Анх байгуулагдсан огноо