Регистрийн дугаар: 8489124

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 3131

Намын дарга: 0

Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн нам (ТТЭНН)

Анх байгуулагдсан огноо:

2015.05.29

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

2015.04.18

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

Намын их хуралын шийдвэр. Тусгаар тогтнол, Эв нэгдлийн намын ээжилт бус хоёрдугаар их хурлын 2016.04.10-ны өдрийн тогтоолоор дүрмийн өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 2016.04.29-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор бүртгэсэн./

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

2015.05.29

Хаяг:

Баянгол дүүрэг, 8-р хороо, Хөгжил хотхон," Алтан онгоц" ХХК-ны байр 305 тоот

Утас: 88808574, 99628944

Факс:

Email: TusgaarTENNam@gmail.com, TusgaarTENNam@yahoo.com

Вэб сайт:

Электрон шуудан: TusgaarTENNam@gmail.com, TusgaarTENNam@yahoo.com

Анх байгуулагдсан огноо

2015.05.29