Регистрийн дугаар: 8488975

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 160000

Намын дарга:

Эх Орон нам (ЭОН)

Анх байгуулагдсан огноо: 2006-07-10

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

УДШ-ийн 1998.12.22-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор Монголын Ардчилсан Шинэ социалист нам улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн болно.

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

1998.12.16-ны өдөр МАШСН-ын үүсгэн байгуулагчдын анхдугаар их хурлаар 05-р тогтоолоор дүрэм баталсан /УДШ-ийн 1998.12.22-ны 05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МАШСН-ын анхдугаар их чуулганы 2000.01.21-ний өдрийн 03-р тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 200.02.03-ны 03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МАШСН-ын хоёрдугаар бага чуулганы 200.04.12-ны 03-р тогтоолоор МАШСН-ын нэрийг өөрчлөх тухай /УДШ-ийн 2000.04.18-ны өдрийн 06-р тогтоолоор бүртгэсэн /УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Эх орон намын II их чуулганаар намын дүрэм шинэчлэн баталсан тухай /УДШ-ийн 2005.04.27-ны өдрийн 10-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 200.04.18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор Монголын Ардчилсан Шин социалист намын нэрийг “Эх орон-Монголын Ардчилсан шинэ социалист нам” гэж өөрчилснийг бүртгэсэн. УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор “Эх орон” нам гэж өөрчилснийг бүртгэсэн.

Хаяг:

Улаанбаатар-47, Жуковын өргөн чөлөө-7а, Эх орон намын байр

Утас: 11-453178,90150268

Факс: 11-453178

Email:

Вэб сайт: www.facebook.com/EkhOronNam

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо 2006-07-10

ОРЛОГО

Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс өгсөн Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив Иргэдээс өгсөн хандив талархан дэмжигч намаас Бусад
300,477.00 0.00 86,800.00 0.00 0.00

ЗАРДАЛ

Мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах Нэр дэвшигчийг сурталчлах Хурал цуглаан зохион байгуулах Ажилтны хөлс, урамшуулал Бичиг хэрэг Шуудан холбоо Шатахуун, унаа Томилолт Бусад
83,446.00 124,087.00 2,111.3 14,465.00 1,486.9 1,512.00 116,807.00 30,808.9 4,077.2

НИЙТ ДҮН:

Нийт орлого Нийт зарлага Үлдэгдэл
387,277.00 378,800.00 8,476.5