Регистрийн дугаар: 8488983

Бүртгэлийн дугаар: 2147483647

Гишүүдийн тоо: 1300

Намын дарга:

Монгол Либерал нам (МЛН)

Анх байгуулагдсан огноо:

2006-07-10

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо:

1999.12.17

Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай:

1999.12.17-ны МИАШЛН-ын анхдугаар их хурлын 1-р тогтоолоор дүрэм батлах тухай /УДШ-ийн 2000.01.28-ны өдрийн 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/ 2004.01.26-ны 01-р тогтоолоор МИАШЛН-ийн шинэчилсэн дүрмийн батлах тухай /УДШ-ийн 2004.04.05-ны 01-р тогтоолоор бүртгэсэн/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо:

УДШ-ийн 2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор бүртгүүлсэн байна. МЛН-ын удирдах зөвлөлийн 2009.01.09-ний өдрийн хурлаар Л.Алтанчимэгийг МЛН-ын даргаар томилсон тухай 2009.03.16-ны өдөр 3/97 тоот албан бичгийг ирүүлсэн болно. УДШ-ийн 2012 оны 05 дугаар сарын 22-ны дрийн 07 дугаар тогтоолоор МЛН-ын даргаар Б.Дашзэвэгийг бүртгэсэн. УДШ-ийн 2014 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор МЛН-ын даргын үүрэг гүйцэтгэгчаар Б.Амгаланбаатарыг бүртгэсэн

Хаяг:

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Соёлын коллежын ард талд 3 давхар шар байшин, Улаанбаатар эрдэм оюу дээд сургуулийн дээр байрладаг, 302 тоот

Утас: 11-328198

Факс: 11-328198

Email:

Вэб сайт: www.liberal.mn

Электрон шуудан:

Анх байгуулагдсан огноо

2006-07-10