Мэдээллийг нам, эвсэлүүд болон бие даагчдын Сонгуулийн ерөнхий хороон, Үндэсний Аудитын газарт өгсөн тайланд үндэслэсэн болно.

Намын санхүүжилтийг графикаар харуулав.

санхүүжилт

Нийт: 8,571,443.00
Улс төрийн нам/эвсэл бие даагч Огноо Хандивын төрөл Тоо Хэмжээ
Ардчилсан нам 2016 Иргэн 313 817,500.00
Ардчилсан нам 2016 Аж ахуйн нэгж 59 633,000.00
Ардчилсан нам 2013 Иргэн 626 3,138,544.00
Ардчилсан нам 2013 Аж ахуйн нэгж 124 5,518,400.00
Ардчилсан нам 2012 Иргэн 3122 2,984,445.00
Ардчилсан нам 2012 Аж ахуйн нэгж 278 788,490.00
Ардчилсан нам 2009 Аж ахуйн нэгж 11 53,000.00
Ардчилсан нам 2009 Иргэн 253 279,358.00
Ардчилсан нам 2008 Иргэн 182 182,000.00
Ардчилсан нам 2008 Аж ахуйн нэгж 5 13,000.00
Бүгд найрамдах нам 2016 Аж ахуйн нэгж 3 34,000.00
Иргэний зориг ногоон нам 2012 Иргэн 877 866,800.00
Иргэний зориг ногоон нам 2012 Аж ахуйн нэгж 21 60,300.00
Иргэний зориг ногоон нам 2008 Иргэн 154 153,353.00
Иргэний зориг ногоон нам 2008 Аж ахуйн нэгж 18 51,686.00
Иргэний Хөдөлгөөний нам 2016 Иргэн 12 26,000.00
Иргэний эвсэл 2008 Иргэн 97 81,750.00
Иргэний эвсэл 2008 Аж ахуйн нэгж 5 15,000.00
Монгол Ардын нам 2016 Иргэн 1183 3,223,300.00
Монгол Ардын нам 2016 Аж ахуйн нэгж 10 145,000.00
Монгол Ардын нам 2013 Иргэн 714 3,533,020.00
Монгол Ардын нам 2013 Аж ахуйн нэгж 8 250,000.00
Монгол Ардын нам 2012 Аж ахуйн нэгж 26 66,500.00
Монгол Ардын нам 2012 Иргэн 2777 2,649,679.00
Монгол Ардын нам 2009 Аж ахуйн нэгж 41 181,100.00
Монгол Ардын нам 2009 Иргэн 511 1,037,783.00
Монгол Ардын нам 2008 Иргэн 136 144,901.00
Монгол Ардын нам 2008 Аж ахуйн нэгж 23 66,500.00
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2016 Иргэн 65 178,100.00
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2016 Аж ахуйн нэгж 4 41,100.00
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2013 Иргэн 220 576,140.00
Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2013 Аж ахуйн нэгж 1 50,000.00
Монгол Консерватив нам 2016 Иргэн 4 5,950.00
Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний нам 2008 Иргэн 3 1,250.00
Монголын Ногоон нам 2012 Иргэн 16 10,960.00
Монголын Ногоон нам 2012 Аж ахуйн нэгж 6 17,000.00
Монголын Социал Демократ Нам 2016 Иргэн 12 13,800.00
Монголын Социал Демократ Нам 2012 Иргэн 18 19,917.00
Монголын Социал Демократ Нам 2012 Аж ахуйн нэгж 2 2,500.00
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2016 Иргэн 2 3,300.00
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2012 Иргэн 43 22,000.00
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2012 Аж ахуйн нэгж 13 130,000.00
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2008 Иргэн 16 11,000.00
Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 2008 Аж ахуйн нэгж 5 15,000.00
Тусгаар тогтнол, эв нэгдлийн нам 2016 Иргэн 57 201,700.00
Шударга ёс эвсэл 2012 Иргэн 1300 1,196,267.00
Шударга ёс эвсэл 2012 Аж ахуйн нэгж 55 149,467.00
Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам 2016 Иргэн 30 79,900.00
Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам 2012 Аж ахуйн нэгж 1 30,000.00
Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам 2008 Иргэн 3 3,000.00
Эх Орон нам 2012 Иргэн 92 86,600.00
Эх орончдын нэгдсэн нам 2016 Иргэн 3 9,000.00